Lhůty revizí

Spotřebiče a nářadí

Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů dle normy ČSN 33 1600 ed.2:

Skupina elektrických spotřebičů

Nepřipevněné spotřebiče a nářadí držené v ruce 

Ostatní nepřipevněné spotřebiče 

A - spotř. poskytované formou pronájmu

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B - spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby, parky, zemědělství).

Třída I

3 měsíce

6 měsíců

Třída II a III

6 měsíců

C - spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Třída I

6 měsíců

24 měsíců

Třída II a III

12 měsíců

D - spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely)

Třída I

12 měsíců

24 měsíců

Třída II a III

E - spotř. používané při administrativní činnosti

Třída I

12 měsíců

24 měsíců

Třída II a III

 

 

Elektroinstalace
Lhůty pravidelných revizí doporučených v jednotlivých prostorech dle ČSN 33 2000-6:

objekt, prostor oddíl ČSN 33 2000-7- lhůta revize (roky)
prostor s vanou nebo sprchou 701 3
plavecké bazény nebo fontány 702 1
místnosti se saunovými kamny 703 3
staveniště a demolice 704 0,5
zemědělská a zahradnická zařízení 705 3
omezené vodivé prostory 706 3
zařízení pro zpracování dat 707 5
parkovací místa karavanů v kempech 708 1
venkovní osvětlení 714 4


Lhůty pravidelných revizí podle působení vnějších vlivů :

 Druh prostředí

 Třídy vnejších vlivů dle ČSN 33 000-5-51 ed.3

Lhůty revizí (roky)

normální základní

AA4, AB5,BC2,XX1 pro vlivy AC až AR(kromě AQ) BD1,CA1,CB1,BA4,BA5

5

studené, horké, vlhké, prašné s prachem nehořlavým, se zvýšenou korozní agresivitou, s biologickými škůdci  

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7(kromě AB5),AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3  

mokré, s extrémní korozní agresivitou   

AD2 až AD8, AF4

pasivní s nebezpečí požáru, s otřesy,

pasivní s nebezpečí výbuchu (1) 

AG3, AH3,BE2, BE3

2

venkovní pod přístřeškem

Umístění venku nebo pod přístřeškem(vně budovy - může být AB2, AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než déšť způsobený lidských faktorem a samostatné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno. AF2,AF3,AN2,AN3,AS1až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace.

4

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob:

Umístění elektrického zařízení

Využití a konstrukce budovy 

Lhůty revizí (roky)   

prostory určené k shromažďování více než 250 osob (sportovní a kulturní zařízení, obchodní domy, stánky hromadné dopravy,apod.)

BD3, BD4 (zároveň BA1)

2

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3

zděné obytné a kancelářské budovy (kanceláře, byty, rodinné a bytové domy)

BD1(může být BD2)

5 (2)

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3(podle ČSN 730823)

CA2

2 (2)

pojízdné a přenosné prostředky

-

1 (3)

prozatímní zařízení stanoviště

-

0,5

 
 

Hromosvody

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem (hromosvodu) dle nové normy ČSN EN 62305 :

ochranná úroveň - třída LPS vizuální kontrola celková revize
I, II       (velké budovy)  1 rok 2 roky
III, IV      (malé budovy) 2 roky 4 roky

 

Vyhledávání

Kontakt

Jan Boroň Böhmova 1982/5
Praha 5 - Stodůlky
155 00
+420 777 801 875